Stepan Krasheninnikov

Stepan Krasheninnikov : biography November 11, 1711 - March 8, 1755 Stepan Petrovich Krasheninnikov () (October 31 (November 11) 1711 – February 25...

Richard Chorley

Richard Chorley : biography 4 September 1927 - 12 May 2002 Richard John Chorley (4 September 1927 - 12 May 2002) was a...