Mikołaj Spytek Ligęza

0
32
Mikołaj Spytek Ligęza bigraphy, stories - Polish-Lithuanian noble

Mikołaj Spytek Ligęza : biography

c. 1562 – 1637

Mikołaj Spytek Ligęza (c. 1562–1637) was a Polish-Lithuanian noble (szlachcic).Jan Malczewski: Rzeszów 1985, Page 23 He was castellan of Czechów, Żarnów, Sandomierz and was owner of Rzeszów.Jan Malczewski: Rzeszów 1985, Page 23

He had two children: Pudencajna Ligęza and Konstancja Ligęza.