Nikola Karev bigraphy, stories - Educators

Nikola Karev : biography

November 23, 1877 - 27 April 1905

Nikola Janakiev Karev (Bulgarian and Macedonian: Никола Карев) was a revolutionary in Ottoman-ruled Macedonia. He was born 23 November 1877 in Kruševo and died 27 April 1905 in the village of Rajčani, both today in the Republic of Macedonia. Karev was a local leader of what later became known as the Internal Macedonian Revolutionary Organization (IMRO). He was also a socialist and a member of the Bulgarian Workers' Social Democratic Party. He is considered a Bulgarian in Bulgaria and a Macedonian in the Republic of Macedonia.An excerpt from an article from a Macedonian newspaper "Utrinski vesnik", published on 22. 07. 2000, Archive number 329. © Утрински Весник, сите права задржани, Сабота, 22.07.2000 Архивски Број 329.

  • Интервјуто на Никола Карев за грчкиот весник Акрополис, објавено на 8 мај 1903 година, е првото, досега познато интервју на член на најтесното раководство на ВМРО пред Илинденското востание. Овој исклучителен, слободно ќе може да се нарече, историски документ го откри и го преведе на македонски јазик г-ѓа Елефтерија Вамбаковска, вработена во Институт за национална историја. При вчерашната средба со г-ѓа Вамбаковска во редакцијата на "Утрински весник" најнапред не интересираше начинот на кој таа дошла до интервјуто.
  • - Утрински: Како ја коментирате содржината на интервјуто. Што значи терминот бугарофрон?
  • - Елефтерија Вамбаковска: Што се однесува до содржината на интервјуто оставам да суди науката и читателите. Мое мислење е дека тоа содржи контрадикторности и нелогичности. Интервјуто всушност и започнува со една нелогичност. Карев изјавува дека е Бугарин по убедување, а на првото прашање на новинарот: "Дали е Македонец", одговара со "да"! Самиот новинар го прогласува Карев за Македонец, но бугаризиран, а го започнува интервјуто со прашањето што е (по националност)? Се гледа дека за него поважно било етничкото потекло - дали бил Македонец, што за Грците било синоним за Грк. Инаку, тоа "по убедување" за нив не било важно - убедувањето се стекнувало и било менливо. Бугарофрон, во буквален превод би значело - човек што мисли на бугарски начин, којшто мисли како што мислат сите Бугари. Денес Грците имаат сличен термин - етникрофрон кој има слично значење, имено - човек што мисли на својата нација, односно Грк кој мисли на Грција. Денес Македонците во Егејска Македонија своите сонародници кои се погрчиле ги нарекуваат - етникофрони...

His two brothers, Petar and Georgi also participated in IMARO.Македонска енциклопедија, МАНУ, Скопје, 2009, стр. 677 During the First and the Second world wars, when Vardar Macedonia was anexed by Bulgaria, they supported Bulgarian authorities.Илюстрация Илинден, ноември 1941, година 13, книга 9 (129), стр. 13. As result, after 1944 they were imprisoned in SFR Yugoslavia in concentration camps, where both were killed in 1950 and 1951 respectively.

Sources

  • Пандев, К. "Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание", Исторически преглед, 1969, кн. I, стр. 68—80.
  • Пандев, К. "Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание", Извeстия на Института за история, т. 21, 1970, стр. 250-257.
  • Битоски, Крсте, сп. "Македонско Време", Скопје - март 1997, quoting: Quoting: Public Record Office - Foreign Office 78/4951 Turkey (Bulgaria), From Elliot, 1898, Устав на ТМОРО. S. 1. published in Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, Скопје, Универзитет "Кирил и Методиј": Факултет за филозофско-историски науки, 1981, pp 331 – 333.
  • Hugh Pouton Who Are the Macedonians?, C. Hurst & Co, 2000. p. 53. ISBN 1-85065-534-0
  • Fikret Adanir, Die Makedonische Frage: ihre entestehung und etwicklung bis 1908., Wiessbaden 1979, p. 112.
  • Duncan Perry The Politics of Terror: The Macedonian Liberation Movements, 1893-1903 , Durham, Duke University Press, 1988. pp. 40–41, 210 n. 10.
  • Keith Brown,The Past in Question: Modern Macedonia and the Uncertainties of Nation, Princeton University Press, 2003.
Living octopus

Living octopus

In countries which are located near sea coasts, sea food is an important part of national cuisine